เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

 

ติดต่อ โทร. 0 2534 8930 หรือ 08 6361 1457

เปิดให้เข้าชมระหว่าง 08.30-15.00 น.(ในวันราชการ) Visitors: 25,042